Hoppa till innehåll

Välkommen till Jiujitsuklubben Hontai i Karlstad

 

Vi tränar och lär ut jiujitsu enligt Durewallsystemet.

Modernt, effektivt och humant självförsvar enligt devisen:

”att med minsta möjliga kraft nå största möjliga effekt utan att orsaka smärta eller skada”

Detta innebär att vi inte använder skadliga tekniker i vår jiujitsu. Inga slag eller sparkar utan vår jiujitsu är inriktad på humant självförsvar och tar därför hänsyn även till eventuella angripare genom att använda precis så mycket som krävs för att försvara oss eller andra.

Våra huvudprinciper

SKYDD
Vi skyddar oss före och efter angreppet, är beredda på ett andra angrepp och försätter oss inte i en värre position än utgångsläget. Vi skyddar andra som är utsatta för våld. Vi skyddar kroppen från felaktig belastning.

 

BALANS
Försvararen skall med minsta nödvändiga muskelanspänning ha full kontroll på sin kropp under hela försvaret samt utnyttja kraften angreppet genom att behålla sin balans samtidigt som angriparen sätts i obalans. Vi strävar efter upprätta ställningar, rätt understödsyta och balans i rörelse/förflyttning.

 

RÖRELSE
Försvararen skall använda hela sitt rörelsesystem för att skapa lägen som kan utnyttjas i självförsvaret.

Att flytta sig undan ett angrepp är många gånger mer effektivt än att ge sig in i närkontakt med angriparen.

 

BESTÄMDHET
Vi agerar direkt och genomför den teknik vi valt målmedvetet, beslutsamt och med självförtroende.

Vi använder hela kroppen koordinerat och avbryter inte ett försvar förens vi uppnått det avsedda målet.

 

MJUKHET
Vi skapar kontroll genom att anamma och överta angreppets rytm och riktning. Vi avleder, går runt eller följer med angreppets energi. Vi flyttar vår egen och angriparens kropp med minsta nödvändiga kraft genom att använda korrekt ergonomi och biomekanik.

 

HÄNSYN
Vi undviker att utsätta angriparen för skada eller obehag som inte är rationellt och konstruktivt för självförsvarets mål. Vi tar hänsyn till angriparens ålder, kön, fysiska och psykiska status.